Tìm thấy dấu tích nền văn minh nông nghiệp cổ xưa tại Nam Mỹ

Kết quả nghiên cứu của Đại học Sao Paulo xác nhận Teotonio là khu vực quan trọng, lưu dấu những vết tích lịch sử về hoạt động trồng trọt ở châu Mỹ vào thời xa xưa./.


Ngày 26/7, Đại học Sao Paulo của Brazil đã công bố kết quả nghiên cứu về việc phát hiện dấu tích của một nền văn minh đi từ lối sống săn bắt hái lượm đến trồng trọt tại khu vực miền Nam nước này vào thời điểm sớm hơn nhiều so dự đoán trước đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các chuyên gia Brazil đã phân tích hạt giống, mô và hóa thạch thực vật sót lại tại những vùng đất cổ xưa nhất thuộc khu khảo cổ Teotonio, bên bờ sông Madeira, phía Tây Nam của rừng Amazon, đồng thời nghiên cứu nhiều dụng cụ lao đông được các bộ tộc cổ xưa sử dụng trong nền văn minh đó.

Báo cáo phân tích về gen của Đại học Sao Paulo cho biết họ tìm thấy những bằng chứng về việc trồng sắn, bí đỏ, đậu, cây đuôi công calathea, cọ và cây óc chó tại khu vực trên vào thời điểm hơn 8.000 năm trước. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng phát hiện một loại đất được đặt tên “đất tối nhân tạo” cho thấy môi trường xung quanh khu vực trên đã bị thay đổi.

Kết quả nghiên cứu của Đại học Sao Paulo xác nhận Teotonio là khu vực quan trọng, lưu dấu những vết tích lịch sử về hoạt động trồng trọt ở châu Mỹ vào thời xa xưa./.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *